RANKINGS

Voltar

TEMPORADA 15 / 2020

Competidor: JACKSON LUIS KOPP SETTI
  • RANKING GERAL: 40
  • RANKING OMAHA: 0
  • RANKING MIXED: 0
TORNEIO POSIÇÃO ENTRADAS PONTOS
1A ETAPA - BRASILIA
#1 - NLH START-UP - 350K GTD
93o140
1A ETAPA - BRASILIA
#12 - NLH BIG POT K.O. - FREEZOUT
0o10

PATROCÍNIO